Skip to content
Dublin Town Logo

What We Do

We firmly believe in the power of the collective voice, so working in partnership is at the core of everything we do. As such, we work with our members to develop marketing and promotion campaigns for Dublin City Centre, aimed at generating business for the area.

We have developed a variety of successful initiatives, programmes and events which we run in association with our members and various city partnerships. All events and programmes are supported with strong social media presence, advertising and active public relations campaigns.

 

Creidimid go ndaingean i gcumhacht na nguthanna comhchoiteanna, mar sin is é chroílár gach rud a ndéanaimid ná ag obair i gcomhpháirtíocht. Oibrimid lenár mbaill chun feachtais mhargaíochta agus ardú céíme le haghaidh Dublin City Centre, dírithe ar ghnó a ghinúint don cheantar. 

Cruthaimid éagsúlacht de thionscnaimh, cláir, agus imeachtaí rathúla a rithimid i gcomhar lenár mbaill agus comhpháirtíochtaí cathrach. Tugtar teachaíocht do gach imeachtaí agus cláir tríd láithreacht láidir ar na mheáin shóisialta, fógraíocht agus feachtais ghníomhacha caidrimh phoiblí.